"Al ons nieuws op een rij"

Buitenplaats
Nassaupark

De instroomlocaties voor opvang en onderwijs

01-04-2022
Buitenplaats Nassaupark
Alle locaties voor de instroomgroepen zijn bekend. De komende jaren, tot het gebouw van de nieuwe school gereed is, kan jouw kind voor opvang en onderwijs terecht op de volgende plaatsen:
  • Kinderdagverblijf Baloe voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Peuteropvang en Buitenschoolse Opvang Toolenburg voor kinderen van 2 tot 4 en de kinderen die naar de basisschool gaan.
  • Basisschool De Wilgen voor de instroomgroep 1/2 in het schooljaar 2022-2023.

Het aantal aangegeven interesses voor de beoogde instroomgroep 3/4 was nog niet genoeg om een groep te kunnen vormen. We zullen n.a.v. de aanmeldingen het komende schooljaar beschouwen of deze groep in het schooljaar 2023-2024 wel alvast van start kan gaan.

Ondanks de aparte locaties zullen de instroomgroepen regelmatig met elkaar samenwerken en activiteiten organiseren voor de doorgaande lijn van 0-13 jaar.

Wanneer het gebouw van Buitenplaats Nassaupark opent, verhuizen de kinderen uit de instroomgroepen als eerste naar de nieuwe locatie in Nassaupark.