“De school als oefenplaats”

Onze naam

Vanuit de historie gezien is een buitenplaats een buitenverblijf voor rijke stedelingen. Vanaf de 17e eeuw verplaatsen mensen zich in het zomerseizoen naar een tweede huis in de buitengebieden rondom steden. Een buitenplaats zegt iets over de vermogens van mensen in materiële zin, maar ook iets over een immateriële zaak, namelijk de behoefte aan ruimte, vrijheid en ontspanning.  

Met Nassaupark is een nieuwe wijk gebouwd. Het idee achter de wijk is dat (toekomstige) bewoners de vrijheid hebben op een eigen kavel een droomhuis te ontwerpen. De wijk biedt veel ruimte om te wonen, te spelen, te ontspannen. Nassaupark is omringd door water en groene plantsoenen. 

Tijdens het proces van visie tot gebouw spraken wij over Nassaupark en de nieuwe school. In de gesprekken kwamen we veelvuldig terug op de uitspraken van Gert Biesta, een van de spraakmakende onderwijspedagogen van het moment. Zijn uitspraak: ‘het kind in de oefenplaats’ zorgde voor de associatie met het begrip buitenplaats. Volgens Biesta is de school een functie van en voor de samenleving en de samenleving heeft terecht verwachtingen van de school. Maar de school is ook een oefenplaats, een plaats tussen huis en straat in. Het is een omgeving die afgeschermd is van de eisen van de samenleving. Dit levert een spanning op. De samenleving wil van alles van de school en de school als oefenplaats. 

Opvang en onderwijs zijn zoekende naar een manier waarop zij zowel de eisen van de samenleving als die van de school kunnen dienen. Waarom dan de naam Buitenplaats Nassaupark? Een buitenplaats geeft lucht, vrijheid, energie, ruimte om te spelen en te ontdekken. Een wijk als Nassaupark biedt ruimte om te wonen, te spelen en te groeien. Een school een naam geven als Buitenplaats Nassaupark is misschien wel het antwoord op de vraag waar opvang en onderwijs voor moeten staan. In het verhaal van Buitenplaats Nassaupark hebben we deze visie vertaald naar hoe wij dat zien.

>> Ga verder naar onze missie