“Kinderen zijn de bouwers van zichzelf”

Opvang

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) richt zich op kinderen tot twaalf jaar. De kinderopvang heeft voor haar 47 vestigingen in de Haarlemmermeer een pedagogische visie die de basis is voor de relatie met het kind en zijn ouders/verzorgers. De visie van SKH is dat zij kindgericht kijkt en werkt. 

Kinderen worden geboren met mogelijkheden. Kinderen zijn de bouwers van zichzelf en willen uitgedaagd worden. De medewerkers van SKH leggen daarom het accent op het begeleiden en volgen van kinderen. Door te observeren, te begrijpen, te praten met het kind leren zij het kind kennen in de verschillende ontwikkelingsfasen. Iedere fase is voor ieder kind anders. Vanuit een liefdevolle en stimulerende omgeving wil SKH bijdragen aan de ontwikkeling van het kind door:
• emotionele veiligheid te bieden;
• persoonlijke competenties te stimuleren;
• sociale competenties te stimuleren;
• waarden en normen te delen;
• een cultuur van sociale veiligheid te creëren.

SKH op Buitenplaats Nassaupark
Met de opening van het nieuwe schoolgebouw zal er een nieuwe locatie worden geopend waar opvang en onderwijs nauw met elkaar samenwerken voor de doorgaande groei van 0 tot 13 jaar. 

>> Ga verder naar aanmelden